img-rotate-screen

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์

privacy banner

Cookie Policy

นโยบายคุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด (“ทางเรา” หรือ “เรา”) ขอขอบคุณผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และ การบริการของเรา ทางเราขอเรียนแจ้งว่าเว็บไซต์นี้มีการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (“คุกกี้”) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วยการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของผู้เข้าชม ได้แก่ ข้อมูลแบบฟอร์มที่คุณเคยกรอกไว้ หรือข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของคุณบนเว็บไซต์ เป็นต้น อีกทั้งเพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอข้อเสนอสุดพิเศษให้ตรงตามความต้องการของคุณได้มากที่สุด และเหนือสิ่งอื่นใดทางเราเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตคุกกี้บางประเภทได้ที่การตั้งค่า เพื่อยอมรับหรือเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ทางเราตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกโดยที่ไม่รับความยินยอม

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งไฟล์คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เว็บบราว์เซอร์เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการหรือรับทราบถึงลักษณะการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีคุกกี้เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์ของเราได้ง่ายและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้จะเก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบ หรือข้อมูลการตั้งค่าภาษา เป็นต้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้นี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆของคุณ โดยข้อมูลที่ทางเราจะนำเสนอดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจกับคุกกี้ และสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้มากยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพราะเป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้และช่วยให้เราสามารถให้บริการตามที่คุณร้องขอได้ อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบ เข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็ปไซต์ของเราอย่างปลอดภัย เนื่องจากคุกกี้นี้สามารถช่วยยืนยันตัวบุคคลของคุณและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน

คุกกี้เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานโดยรวมของเว็บไซต์ได้ เช่น จดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถทราบว่าหน้าเว็บใดได้รับความนิยมมากสุด ตลอดจนระยะเวลาการเข้าชม ซึ่งทางเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจคุณให้มากที่สุด เช่น การเลือกแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุณสนใจ โดยคุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณา เพื่อป้องกันการเห็นโฆษณาซ้ำๆบนหน้าเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพทางการตลาดได้อีกด้วย

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราจดจำสิ่งที่คุณเลือกเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราตั้งแต่ครั้งแรก เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ ตามที่เราได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยคุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากการตั้งค่าต่างๆยังคงอยู่เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในคราวถัดไป และจะทำให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้อย่างเพลิดเพลิน ทั้งนี้คุณสามารถลบคุกกี้ประเภทนี้ผ่านบราวเซอร์ของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

โดยปกติแล้วบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถตั้งค่าการกำหนดหรือจัดการคุกกี้ โดยการตอบรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ที่การตั้งค่าบราวเซอร์ที่คุณใช้งาน ซึ่งทางเราเคารพการตัดสินใจของคุณในการไม่ติดตั้งคุกกี้ที่คุณไม่ให้ความยินยอม ทั้งนี้หากการตั้งค่าดังกล่าวส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าไปแก้ไขให้ความยินยอมที่การตั้งค่าบราวเซอร์ที่คุณใช้ได้ทุกเมื่อ